POLİTİKAMIZ

İK Politikamız; Şeffaf, adil, çalışanlarına söz hakkı tanıyan, potansiyellerini ortaya koyma fırsatı sunan, her bir çalışanın değer gördüğü, değer yaratarak INCPHARMA’ nın geleceğine katkı sağladığı, INCPHARMA ruhunu ve kültürünü yansıttığı, uluslararası insan kaynakları trendlerine uygun geliştirilebilir uygulamaları esas almaktadır. Tüm bunlara paralel olarak şirket stratejileri  doğrultusunda İK stratejileri oluşturmak, geliştirmek, çalışanlarımıza, etkin ve  modern İnsan Kaynakları uygulamalarını sunmak, çalışanlarımızın kurum değerlerini sahiplenmesini sağlamaktır.

INCPHARMA İK VİZYONUMUZ

INCPHARMA’ nın sürekli gelişen, büyüyen, yenilikçi, proaktif yapısında; Bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak en çok tercih edilen işveren markası olmasını sağlamaktır.


STRATEJİK İŞE ALIM

Firmaların bu yoğun rekabet ortamında ayakta durabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri doğru işgücünü bulma ve istihdam etmelerine bağlıdır. Şirketler, aynı teknolojik donanıma sahip olsalar bile örgütsel amaçları gerçekleştirmede onları birbirinden farklı kılacak en önemli unsur “insan kaynağı” dır gerçeği ile yola çıkarak stratejik rolümüzün bilinciyle doğru işe doğru insanı yerleştirmek öncelikli hedefimizdir. İşe alım titizlikle yürüttüğümüz süreçlerin en başında yer almaktadır.

Bu çerçevede; İşin içeriğine bağlı olarak değişiklik gösterebilen kişilik testleri, yetkinlik envanterleri, genel yetenek testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat ve INCPHARMA Değerlendirme ve Gelişim Merkezi uygulamaları kullanılan yöntemler arasındadır.


YETENEK YÖNETİMİ

Şirketimiz rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi, lider kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeni yeteneklerin INCPHARMA’ ya kazandırılması ve mevcut yeteneklerin geliştirilmesi, muhafaza edilmesi, yüksek performansın teşvik edilmesi, farklılıkları bir arada tutabilme ve bu zenginlikten faydalanabilmeyi öncelikli stratejileri olarak esas alır ve bu yönde ilerler.
INCPHARMA yetenekli çalışanlara sahip olmayı ve onlardan en iyi şekilde yararlanabilmeyi, verimliliği artırmayı, yenilikçi olmayı, değer yaratabilmeyi, rekabette farklılık sağlayabilmeyi etkin performansın temel kaynağı olarak görmekte ve yeteneklerini kullanmaları yönünde çalışanlarını teşvik edici, cesaretlendirici rol üstlenmektedir.

Çalışanların kendilerini motive edilmiş hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete geçme arzusu duydukları, olayları kontrol edebileceklerine inandıkları, her çalışanın kendi içindeki volkanik gücünü, yaratıcılığını ve enerjisini açığa çıkardığı ve INCPHARMA amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan koşullar yaratma çabasındadır.

Şirketin sadece bugüne ait ihtiyaçlarını karşılayacak yetenekleri değil uzun vadeli hedeflerini doğrultusunda geleceğin yeteneklerini de istihdam ediyoruz. Bugüne değil geleceğe yatırım yapıyoruz.


ÖĞRENME VE GELİŞME


INCPHARMA AKADEMİ


Şirketimiz ‘’ eğitimi ‘’ kaynağına yapılan en değerli yatırım olarak değerlendirmektedir. Güçlendirilmiş personel yaptığı işin önemini bilir, yaptığı işi etkileyebilir, hür iradesi ile fikirlerini söyleyebilir, yeterlilik ve yetenekleri konusunda bilgi sahibidir ve sürekli kendini geliştirme arzusu içindedir. Bu doğrultuda kurulan INCPHARMA Akademi şirket içi eğitimin bir şirket kültürü haline getirilmesini ve sürekliliğini amaçlamaktadır.

Eğitim faaliyetlerimiz, zengin iç eğitmen kadromuz ve dış kaynak kullanımı ile oryantasyon ve işbaşı eğitimleri, yönetici geliştirme programları, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri, kanunen zorunlu eğitimler çerçevesinde sunulmaktadır. Ayrıca çalışanlarımıza INCPHARMA Akademi’ de her biri alanlarında uzman iç eğitmen kadromuz tarafından bire bir koçluk, grup koçluğu, mentorlük hizmetleri de sunulmaktadır.


PERFORMANS YÖNETİMİ


HEDEFLERLE YÖNETİM


INCPHARMA Performans Değerlendirme Sistemi, Kurum Değerleri ve İş Hedefleri değerlendirme modellerinin birleşmesi ile ortaya çıkan bir performans yönetim sistemidir. Sistem şirket hedefleri doğrultusunda  hedeflerin birimlere ve birimlerden kişilere indirgenerek bireysel hedeflerin belirlenmesi,  performanslarının izlenmesi, değerlendirilmesi, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve kariyer planlama sürecine ait yapılan işlemlerin tamamını kapsar. Bu sayede kendi alanlarında başarılı olmaları için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi’nin sonuçlarına göre, çalışanlarımızın kariyer planları yapılarak, eğitim ve gelişim süreçlerinin programlanması başta olmak üzere Bölümler/Şirketler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.


KARİYER YÖNETİMİ


Terfilerde iç kaynaklarımıza öncelik verilmektedir. Kariyer yönetimi şirket ihtiyaçlarını, çalışanların yeteneklerini, ilgi ve gereksinimlerini, yaklaşım ve değerlerini göz önünde bulundurarak çalışanların kariyer hedeflerini belirlemelerine olanak tanınmaktadır. Yapılandırılmış mülakat tekniklerini kapsayan INCPHARMA Değerlendirme ve Gelişim  Merkezi uygulamaları, vaka analizleri, yetkinlik envanteri gibi göreve, işe göre değişen uygulamalar kullanılmaktadır.


ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücretlendirme politikamız adil ve rekabetçi bir sisteme dayanmaktadır. Ücretlerimiz; Bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler ve şirket içi denge doğrultusunda, yılda bir kez değerlendirilip gözden geçirilmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
M. Nesih Ozmen Mah. Ceviz Sk. No: 3/2 Merter - Gungoren, Istanbul/Turkey
Tel : +90 212 637 49 10
Fax : +90 212 637 49 15
E-mail : info@incpharma.com.tr
Tüm hakları saklıdır. Bu sitedeki bilgiler, hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez..